RELATIONSHIP(RELACIJE)

Relacija je jednoznačno oređena ključem relacije.
RELACIJE:   One to many- znači da je jedno od povezanih polja primarni ključ
                    One to one - oba povezana polja su primarni ključevi
                    Neodređena-
polja nemaju primarni ključ
Tabela članovi je osnovna tabela,ostale su njene podtabele.Polje matični broj je eksportovano polje i ono kao ključno polje povezuje tabele;veza je one to many.

Relacije između tabela mogu biti permanentne na nivou baze podataka i njih definišemo u prozoru Tools/Relationships , dok privremene relacije za potrebe izvršavanja query-a (upita) definišemo pri stvaranju samih querya i one se nakon prekida izvršavanja query-a brišu. Privremene relacije su podređene permanentnima i na temelju njih se definišu.
U prozoru Relationship opcijom
Show Table biramo samo one tabele između kojih zaista želimo kreirati relacije (najčešće je to većina tabela). Relacije se kreiraju jednostavnim Drag’n’Dropom polja iz prve tabele na ciljano polje u drugoj tabeli (svejedno je iz koje tabele krećemo jer je relacija obostrana).

«-nazad