Značenja područja na QBE mreži su sljedeća:

QBE mreža
(Query By Example Grid),

Field – ime odabranog polja
Table
– ime tabele u kojoj se nalazi odabrano polje
Sort – definišemo hoćemo li i kako (uzlazno, silazno) sortirati rezultate upita prema vrijednostima određenog polja
Show – da li će dotično polje biti prikazano u rezultantnoj tabeli
Criteria – definišemo uslove na podatke određenog polja da uđu u rezultatni skup podataka
Or – drugi dio kriterijuma koji omogućuje da ako je je prvi ili drugi dio kriterijuma zadovoljen, da zapis bude uzet u obzir.

«-nazad