6.3.. Napisati program za izračunavanje obima trougla:

Dijagram toka

Tekstualni algoritam

  1. ulaz - učitati: a,b,c
  2. obrada - izračunati:
    O=a+b+c
  3. izlaz - ispisati: a, b, c, "Obim trougla iznosi"; O

Index