7.1.. Napisati program za ispis reciprocne vrijednosti broja ako je različit od nule.

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednost varijable x. Logičkim izrazom x <> 0 izvodi se provjera da li je upisana vrijednost raličita od 0, tada se ispisuje recipročna vrijednost od učitane.

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. Ulaz: x
  2. Logički uslov: X <> 0
        Istinit /TRUE/: Ispis poruke: "x i 1/x"

Index