7.1.. Sa tastature upisati broj. Ako je veći od nule napisati "BROJ JE POZITIVAN".

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednost varijable a. Logičkim izrazom a>0 u naredbi IF izvodi se poređenje da li je upisana vrijednost pozitivna. Ako je logički izraz istinit na ekranu se ispisuje "POZITIVAN", inače za ostale slućajeve nema ispisa. Ovo je provjera da li je broj pozitivan tj. veći od nule.

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. Ulaz: a
  2. Logički uslov: a > 0
        Istinit /TRUE/: Ispis poruke: "Pozitivan"

Index