7.1.. Provjeriti da li je od dva učitana broja prvi djeljiv sa drugim.

Opis rješenja: Provjera djeljivosti dva broja se izvodi naredbom a MOD b. Ostatak dijeljenja je jednak 0 ako je broj a djeljiv sa brojem b. Logički izraz a MOD b = 0 se provjera da li je djeljiv broj a sa brojem b. Ako je logički izraz istinit tad se ispisuje DJELJIV.

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. Ulaz: a, b
  2. Logički uslov: a MOD b = 0
        Istinit /TRUE/: Ispis poruke: "DJELJIV"

Index