7.1.. Provjera vrijednosti za uslov x>y?

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednost varijabli x i y. Logičkim izrazom x > y izvodi se poređenje da li je upisana vrijednost x veća od vrijednosti y. Ako je logički izraz istinit na ekranu se ispisuje "x > y", inače za ostale slučajeve nema ispisa.

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. Ulaz: x
  2. Logički uslov: x > y
        Istinit /TRUE/: Ispis poruke: "x > y"

Index