7.1.. Provjera vrijednosti za uslov x>-2?.

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednost varijable x. Logičkim izrazom x>-2 izvodi se poređenje da li je upisana vrijednost veća od 2. Ako je logički izraz istinit na ekranu se ispisuje "Veći od -2", inače za ostale slučajeve nema ispisa.

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. Ulaz: x
  2. Logički uslov: X > -2
        Istinit /TRUE/: Ispis poruke: "Veći od -2"

Index