7.1.. Napisati program za ispis reciprocne vrijednosti broja, ako je razlicit od nule. Ako je nula napisati da je nedefinisan izraz. Koristiti dvije IF naredbe.

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednost varijable x. Logičkim izrazom x <> 0 izvodi se provjera da li je upisana vrijednost raličita od 0, tada se ispisuje recipročna vrijednost od učitane. Drugi logički izraz provjerava da li x = 0 i za taj slučaj ispisuje na ekran "Nedefinisan".

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. Ulaz: x
  2. Logički uslov: X <> 0
        Istinit /TRUE/: Ispis poruke: "x i 1/x"
  3. Logički uslov: X = 0
        Istinit /TRUE/: Ispis poruke: "Nedefinisan"

Index