7.1.. Sa tastature upisati broj. Ako je različit od nule napisati "BROJ NIJE NULA".

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednost varijable a. Logičkim izrazom a <> 0 u naredbi IF izvodi se poređenje da li je upisana vrijednost nije nula. Ako je logički izraz istinit na ekranu se ispisuje poruku "Nije nula", inače za ostale slućajeve nema ispisa. Ovo je provjera da li broj nije nula tj. različit od nule.

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. Ulaz: a
  2. Logički uslov: a <> 0
        Istinit /TRUE/: Ispis poruke: "Nije nula"

Index