7.1.. Učitati y, Ako je y veće od 9 ispisi NIJE JEDNOCIFREN.

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednost varijable y. Logičkim izrazom y > 9 u naredbi IF izvodi se poređenje da li je upisana vrijednost jednocifrena. Ako je logički izraz istinit ispisuje se NIJE JEDNOCIFREN.

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. Ulaz: y
  2. Logički uslov: y > 0
        Istinit /TRUE/: Ispis poruke: "NIJE JEDNOCIFREN"

Index