7.1.. Ispisati da li je učitani broj jednocifren. Ako jeste ispisati JEDNOCIFREN.

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednost varijable x. Logičkim izrazom x > -1 AND x < 10 u naredbi IF se izvodi provjera da li je vrijednost učitanog broja veća od -1 i manja od 10. Tad se ispisuje Jednocifren.

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. Ulaz: x
  2. Logički uslov: x > -1 AND x < 10
        Istinit /TRUE/: Ispis poruke: "Jednocifren"

Index