7.1.. Provjeriti da li je suma dva učitana broja jednocifrena. Ako jeste ispisati JEDNOCIFREN.

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednost varijabli a i b. Sabiraju se učitane vrijednosti. Logičkim izrazom s > -1 AND s < 10 u naredbi IF i tako se provjera da li je suma jednocifrena, ako jeste ispisuje se Jednocifren.

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. Ulaz: a, b
  2. Obrada: s = a + b
  3. Logički uslov: s > -1 AND s < 10
        Istinit /TRUE/: Ispis poruke: "Jednocifren"

Index