7.1.. Ispisati da li je učitani broj dvocifren. Ako jeste ispisati DVOCIFREN.

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednost varijable a. Logičkim izrazom a > 9 AND s < 100 u naredbi IF i tako se provjera da li je vrijednost a dvocifrena. Ako je logički izraz istinit ispisuje se DVOCIFREN.

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. Ulaz: a,
  2. Logički uslov: s > 99 AND s < 100
        Istinit /TRUE/: Ispis poruke: "DVOCIFREN"

Index