7.1.. Ispisati da li je učitani broj dvocifren. Ako nije ispisati NIJE DVOCIFREN

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednost varijable a. Logičkim izrazom a < 10 OR s > 999 u naredbi IF i tako se provjera da li je vrijednost a nije dvocifrena. Ako je logički izraz istinit ispisuje se NIJE DVOCIFREN.

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. Ulaz: a,
  2. Logički uslov: s < 100 OR s > 999
        Istinit /TRUE/: Ispis poruke: "NIJE DVOCIFREN"

Index