7.1.. Provjeriti da li je suma dva učitana broja dvocifrena. Ako jeste ispisati DVOCIFREN.

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednost varijabli a i b. Sabiraju se učitane vrijednosti. Logičkim izrazom s > 9 AND s < 100 u naredbi IF i tako se provjera da li je suma dvocifrena. Ako je logički izraz istinit ispisuje se DVOCIFREN

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. Ulaz: a, b
  2. Obrada: s = a + b
  3. Logički uslov: s > 9 AND s < 100
        Istinit /TRUE/: Ispis poruke: "DVOCIFREN"

Index