7.2.. Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. Ulaz: x
  2. Logički uslov: X < 3
        Istinit /TRUE/: Y = X - 1
        Lažan /FALSE/: Y = X + 3
  3. Izlaz: x, y

Index