abc ALGORITMI - elektronski priručnik
Razgranata struktura

7.2.   IF THEN ELSE
Primjeri i zadaci

Tekst zadatka

Rjesenje

1Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Algoritam

2Na ekranu ispisati "Otkucajte nadimak pjesnika Jovana Jovanovica". Ako se otkuca Zmaj ili ZMAJ ispisati "ODLICNO", inače na druge odgrovore ispisati  "ISPRAVAN ODGOVOR JE ZMAJ".

Algoritam

3Napisati program za odredjivanje z po formuli:

Algoritam

4Učitati broj ispisati znak broja prema izrazu:

Algoritam

5Napisati program za odredjivanje z po formuli:

Algoritam

6Učitati realan broj, ako je broj pozitivan ispisati njegov korijen, a ako je negativan, njegov kvadrat:

Algoritam

7Sa tastature učitati broj x. Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:

Algoritam

8Sa tastature učitati dva broja (x i a). Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:

Algoritam

9Učitati dva realna broja (a, b), izračunati z prema izrazu:

Algoritam

10Učitati dva broja (x i a). Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:

Algoritam

11Napisati program za odredjivanje apsolutne vrijednosti broja

Algoritam

12Napisati program za odredjivanje parnosti broja

Algoritam

13Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Algoritam

14Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Algoritam

15Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Algoritam

16Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadratni korijen njegovog sljedbenika:

Algoritam

17Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadrat njegovog prethodnika.

Algoritam

18Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Algoritam

19Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Algoritam

20Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Algoritam

25Sa tastature upisati broj i izračunati njegovu  recipročnu vrijednost (y = 1 / x) i ispisati je. Ako je x=0 ispisati Dijeljenje sa nulom ispisati "Dijeljenje sa nulom".

Algoritam

26Učitati a i b i naći količnik a/b:

Algoritam

27Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

Algoritam

28Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

Algoritam

29Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

Algoritam

30Napisati program za ispis drugog korijena upisanog broja ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'.

Algoritam

31Napisati program za ispis tri polovine korijena broja (3/2 korijena broja) ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'.

Algoritam

32Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

Algoritam

33Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

Algoritam

34Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

Algoritam

35Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

Algoritam

36Napisati program da provjeriti da li je upisani broj pozitivan, negativan ili nula i to ispiše.

Algoritam

37Napisati program koji za x>y umanjuje vrijednosti obe varijable ( x := x - 2; y := y - 2,) inaće uvećava vrijednosti obe varijable x := x + 2; y := y + 2.

Algoritam

40Učitati dva broja a zatim ispisati manji pa veći broj.

Algoritam

41Učitati dva broja. Ako je jedan veći od nule ispisati "barem jedan veci" inače ispisati sumu oba broja.

Algoritam

42Upisati dva broja. Ako su oba veća od nule ispisati oba veca.

Algoritam

43Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći veći max(a, b).

Algoritam

44Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći manji min(a, b).

Algoritam

45Učitati dva broja i izračunati recipročnu vrijednost većeg i ispisati je.

Algoritam

46Učitati dva broja veći se množi za 2 a manji dijeli sa 3.

Algoritam

47Za učitane a i b izračunati z prema izrazu z := max(a2, b2).

Algoritam

48Za učitane a i b izračunati z prema izrazu z = min(a2, b2).

Algoritam

55Za učitane a i b izračunati z prema formuli:

Algoritam

56Za učitane a i b izračunati z prema formuli:

Algoritam

57Za učitane a i b izračunati z prema formuli:

Algoritam

58Za učitane a i b izračunati z prema formuli:

Algoritam

59Za učitane a i b izračunati z prema formuli:

Algoritam

60Od tri učitana broja (a, b, c) sa tastature naći najveći max(a, b, c).

Algoritam

61Od tri upisana broja (a, b, c) sa tastature naći najmanji min(a, b, c).

Algoritam

62Naći najveću razliku između 4 učitana broja. Poredi se razlika susjednih bojeva.

Algoritam