8.1.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5
Elementi rješenja Ispisati i Petlja Petlja - početna vrijednost Petlja - krajnja vrijednost
FOR petlja   FOR petlja i = 1 5
Izlaz i      

Grafički dijagram toka

Tekstualni algoritam

  1. za i = 1 do 5 radi
    ispis vrijednosti promjenljive i
  2. izlazak iz FOR petlje
  3. kraj

Izvršavanje:

Index