8.1.. Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do n.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Suma prirodnih brojeva od 1 do n nisu djeljivi sa 2 (neparni).
Elementi rješenja Suma s Petlja Petlja - početna vrijednost Petlja - krajnja vrijednost Logički izraz djeljivosti
Ulaz       n?  
Početna vrijednost s = 0        
FOR petlja   FOR petlja i = 1 n  
Djeljivost         i MOD 2 <> 0
Obrada s = s + i        
Izlaz s     n  

Grafički dijagram toka

Tekstualni algoritam

  1. učitati do kog broja se izvodi sabiranje (n)
  2. početna vrijednost sume (s=0)
  3. za i = 1 do n radi
    ako i nije djeljivo sa 2 formirati novu sumu (s=s+i)
  4. ispisati granicu (n) i izračunatu vrijednost sume (s)
  5. kraj

Izvršavanje:

n?  10
			S =	0
i =	1		S =	1
i =	3		S =	4
i =	5		S =	9
i =	7		S =	16
i =	9		S =	25

Index