8.1.. Suma parnih prirodnih brojeva od k do n.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Suma prirodnih brojeva od k do n djeljivi sa 2 (paran)..
Elementi rješenja Suma s Petlja Petlja - početna vrijednost Petlja - krajnja vrijednost Logički izraz djeljivosti
Ulaz     k? n?  
Početna vrijednost s = 0        
FOR petlja   FOR petlja i = k n  
Djeljivost         i MOD 2 = 0
Obrada s = s + i        
Izlaz s   k n  

Grafički dijagram toka

Tekstualni algoritam

  1. učitati granice intervala (k, n)
  2. početna vrijednost sume (s=0)
  3. za i = k do n radi
    ako je i djeljivo sa 2 formirati novu sumu (s=s+i)
  4. ispisati granice (k, n) i izračunatu vrijednost sumu (s)
  5. kraj

Izvršavanje:

k?  5
n?  20
			S =	0		
i =	6		S =	6
i =	8		S =	14
i =	10		S =	24
i =	12		S =	36
i =	14		S =	50
i =	16		S =	66
i =	18		S =	84
i =	20		S =	104

Index