8.1.. Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do n.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Suma prirodnih brojeva od 1 do n djeljivi sa 2 (paran)..
Elementi rješenja Suma s Petlja Petlja - početna vrijednost Petlja - krajnja vrijednost Logički izraz djeljivosti
Ulaz       n?  
Početna vrijednost s = 0        
FOR petlja   FOR petlja i = 1 n  
Djeljivost         i MOD 2 = 0
Obrada s = s + i        
Izlaz s     n  

Grafički dijagram toka

Tekstualni algoritam

  1. učitati do kog broja se izvodi sabiranje (n)
  2. početna vrijednost sume (s=0)
  3. za i = 1 do n radi
    ako je i djeljivo sa 2 formirati novu sumu (s=s+i)
  4. ispisati granicu (n) i izračunatu vrijednost sume (s)
  5. kraj

Izvršavanje:

n?  23
			S =	0
i =	2		S =	2
i =	4		S =	6
i =	6		S =	12
i =	8		S =	20
i =	10		S =	30
i =	12		S =	42
i =	14		S =	56
i =	16		S =	72
i =	18		S =	90
i =	20		S =	110
i =	22		S =	132

Index