8.1.. Sumu neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Suma prirodnih brojeva od k do n nisu djeljivi sa 2 (neparni).
Elementi rješenja Suma s Petlja Petlja - početna vrijednost Petlja - krajnja vrijednost Logički izraz djeljivosti
Ulaz     k? n?  
Početna vrijednost s = 0        
FOR petlja   FOR petlja i = k n  
Djeljivost         i MOD 2 <> 0
Obrada s = s + i        
Izlaz s   k n  

Grafički dijagram toka

Tekstualni algoritam

  1. učitati granice intervala (k, n)
  2. početna vrijednost sume (s=0)
  3. za i = k do n radi
    ako nije i djeljivo sa 2 formirati novu sumu (s=s+i)
  4. ispisati granice (k, n) i izračunatu vrijednost sumu (s)
  5. kraj

Izvršavanje:

k?  2
n?  14
			S =	0
i =	3		S =	3
i =	5		S =	8
i =	7		S =	15
i =	9		S =	24
i =	11		S =	35
i =	13		S =	48

Index