8.1.. Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do 5.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Suma prirodnih brojeva od 1 do 5 nisu djeljivi sa 2 (neparni).
Elementi rješenja Suma s Petlja Petlja - početna vrijednost Petlja - krajnja vrijednost Logički izraz djeljivosti
Početna vrijednost s = 0        
FOR petlja   FOR petlja i = 1 5  
Djeljivost         i MOD 2 <> 0
Obrada s = s + i        
Izlaz s        

Grafički dijagram toka

Tekstualni algoritam

  1. početna vrijednost sume (s=0)
  2. za i = 1 do 5 radi
    ako je i djeljivo sa 2 formirati novu sumu (s=s+i)
  3. ispisati izračunatu sumu (s)
  4. kraj

Izvršavanje:

			S =	0
i =	2		S =	2
i =	4		S =	6

Index