8.2.. Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa a od k do n.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Ispis prirodne brojeve od k do n djeljivi sa a.
Elementi rješenja Varijabla i Kontrolna varijabla i Kontrolna varijabla i Logički izraz ponavljanja Logički izraz djeljivosti
Ulaz     k? n? a?
Početna vrijednost     i = k    
Ponavljanje   i = i + 1   i <= n  
Djeljivost         i MOD a = 0
Izlaz i        

Grafički dijagram toka Tekstualni algoritam
 1. učitati granice intervala (k,n) 
  učitati koeficijent a
 2. početna vrijednost za i (i = k)
 3. dok je i manje ili jednako n (i <= n) pređi na slijedeće korake; inače idi na nastavak programa (korak 7)
 4. ako je i djeljivo sa a ispisati vrijednost promjenljive i
 5. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
 6. idi na korak 3
 7. kraj

Izvršavanje:

k? 3
n? 13
a? 4
i =	4
i =	8
i =	12

Index