8.2.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Ispis prirodne brojeve od 1 do 5 djeljivi sa 3.
Elementi rješenja Varijabla i Kontrolna varijabla i Kontrolna varijabla i Logički izraz ponavljanja Logički izraz djeljivosti
Početna vrijednost     i = 1    
Ponavljanje   i = i + 1   i <= 5  
Djeljivost         i MOD 3 = 0
Izlaz i        

Grafički dijagram toka

Tekstualni algoritam

  1. početna vrijednost za i (i = 1)
  2. dok je i manje ili jednako 3 (i <= 3) pređi na slijedeće korake; inače idi na nastavak programa (korak 6)
  3. ako i nije djeljivo sa 3 ispisati vrijednost promjenljive i
  4. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
  5. idi na korak 2
  6. kraj

Izvršavanje:

i =	3

Index