8.2.. Ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Ispis prirodne brojeve od 1 do n nisu djeljivi sa a.
Elementi rješenja Varijabla i Kontrolna varijabla i Kontrolna varijabla i Logički izraz ponavljanja Logički izraz djeljivosti
Ulaz       n? a?
Početna vrijednost     i = 1    
Ponavljanje   i = i + 1   i <= n  
Djeljivost         i MOD a <> 0
Izlaz i        

Grafički dijagram toka Tekstualni algoritam
 1. učitati do kog broja se izvodi ispis (n)
  učitati koeficijent a
 2. početna vrijednost za i (i = 1)
 3. dok je i manje ili jednako n (i <= n) pređi na slijedeće korake; inače idi na nastavak programa (korak 7)
 4. ako i nije djeljivo sa a ispisati vrijednost promjenljive i
 5. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
 6. idi na korak 3
 7. kraj

Izvršavanje:

n? 9
a? 4
i =	1
i =	2
i =	3
i =	5
i =	6
i =	7
i =	9

Index