8.2.. Ispis prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 5.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Ispis prirodne brojeve od k do n nisu djeljivi sa 5.
Elementi rješenja Varijabla i Kontrolna varijabla i Kontrolna varijabla i Logički izraz ponavljanja Logički izraz djeljivosti
Ulaz     k? n?  
Početna vrijednost     i = k    
Ponavljanje   i = i + 1   i <= n  
Djeljivost         i MOD 5 <> 0
Izlaz i        

Grafički dijagram toka Tekstualni algoritam
  1. učitati granice intervala (k,n) 
  2. početna vrijednost za i (i = k)
  3. dok je i manje ili jednako n (i <= n) pređi na slijedeće korake; inače idi na nastavak programa (korak 7)
  4. ako i nije djeljivo sa 5 ispisati vrijednost promjenljive i
  5. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
  6. idi na korak 3
  7. kraj

Izvršavanje:

k?  3
n?  9
i =	3
i =	4
i =	6
i =	7
i =	8
i =	9

Index