8.2.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Suma prirodnih brojeva od 1 do n nisu djeljivi sa 3.
Elementi rješenja Suma s Kontrolna varijabla i Kontrolna varijabla i Logički izraz ponavljanja Logički izraz djeljivosti
Ulaz       n?  
Početna vrijednost s = 0   i = 1    
Ponavljanje   i = i + 1   i <= n  
Djeljivost         i MOD 3 <> 0
Obrada s = s + i        
Izlaz s     n  

Grafički dijagram toka Tekstualni algoritam
  1. učitati do kog broja se izvodi sabiranje (n)
  2. početna vrijednost sume s (s=0)
  3. početna vrijednost za i (i = 1)
  4. dok je i manje ili jednako n (i<=n) pređi na slijedeće korake; inače idi na nastavak programa (korak 8)
  5. ako i nije djeljivo sa 3 formirati novu sumu (s=s+i)
  6. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
  7. idi na korak 3
  8. ispisati granicu (n) i izračunatu vrijednost sume s
  9. kraj

Izvršavanje:

n?  13
			S =	0
i =	1		S =	1
i =	2		S =	3
i =	4		S =	7
i =	5		S =	12
i =	7		S =	19
i =	8		S =	27
i =	10		S =	37
i =	11		S =	48
i =	13		S =	61

Index