8.2.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Suma prirodnih brojeva od k do n su djeljivi sa 7.
Elementi rješenja Suma s Kontrolna varijabla i Kontrolna varijabla i Logički izraz ponavljanja Logički izraz djeljivosti
Ulaz     k? n?  
Početna vrijednost s = 0   i = k    
Ponavljanje   i = i + 1   i <= n  
Djeljivost         i MOD 7 = 0
Obrada s = s + i        
Izlaz s   k n  

Grafički dijagram toka Tekstualni algoritam
 1. učitati granice intervala množenja (k, n)
 2. početna vrijednost sume s (s=0)
 3. početne vrijednosti za i (i = k)
 4. dok je i manje ili jednako n (i<=n) pređi na slijedeće korake; inače idi na nastavak programa (korak 8)
 5. ako je i djeljivo sa 7 formirati novu sumu (s=s+i)
 6. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
 7. idi na korak 3
 8. ispisati granice (k, n) i izračunatu vrijednost sumu s
 9. kraj

Izvršavanje:

k? 4
n? 22
			S =	0
i =	7		S =	7
i =	14		S =	21
i =	21		S =	42

Index