8.2.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Prebrojati prirodne brojeve od do 5 djeljivi sa 3.
Elementi rješenja Brojač br Kontrolna varijabla i Kontrolna varijabla i Logički izraz ponavljanja Logički izraz djeljivosti
Početna vrijednost br = 0   i = 1    
Ponavljanje   i = i + 1   i <= 5  
Djeljivost         i MOD 3 = 0
Obrada br = br + 1        
Izlaz br        

Grafički dijagram toka Tekstualni algoritam
  1. početna vrijednost brojača br (br =0)
  2. početna vrijednost za i (i = 1)
  3. dok je i manje ili jednako 5 (i<=5) pređi na slijedeće korake; inače idi na nastavak programa (korak 7)
  4. ako je i djeljivo sa 3 uvećati vrijednost brojača br (br=br+1)
  5. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
  6. idi na korak 3
  7. ispisati granicu (n) i izračunatu vrijednost brojača (br)
  8. kraj

Izvršavanje:

			br =	0
i =	3		br =	1

Index