8.2.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa a.

Grafički dijagram toka Tekstualni algoritam
  1. broj sa kojim se provjerava djeljivost (a)
  2. početna vrijednost proizvoda (p=1)
  3. početne vrijednosti za i (i = 1)
  4. dok je i manje ili jednako 5 (i<=5) pređi na slijedeće korake; inače idi na nastavak programa (korak 8)
  5. ako i nije djeljivo sa a uvećati vrijednost brojača (br=br+1)
  6. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
  7. idi na korak 4
  8. broj za provjeru djeljivosti (a) i zračunatu vrijednost proizvoda p
  9. kraj

Izvršavanje:

a?  4
			br =	0
i =	1		br =	1
i =	2		br =	2
i =	3		br =	3
i =			br =	3
i =	5		br =	4

Index