8.2.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Prebrojati prirodne brojeve od 1 do n nisu djeljivi sa 3.
Elementi rješenja Brojač br Kontrolna varijabla i Kontrolna varijabla i Logički izraz ponavljanja Logički izraz djeljivosti
Ulaz       n?  
Početna vrijednost br = 0   i = 1    
Ponavljanje   i = i + 1   i <= n  
Djeljivost         i MOD 3 <> 0
Obrada br = br + 1        
Izlaz br     n  

Grafički dijagram toka Tekstualni algoritam
  1. učitati do kog broja se izvodi brojanje (n)
  2. početna vrijednost brojača br (br =0)
  3. početna vrijednost za i (i = 1)
  4. dok je i manje ili jednako n (i<=n) pređi na slijedeće korake; inače idi na nastavak programa (korak 8)
  5. ako je i nije djeljivo sa 3 uvećati vrijednost brojača br (br=br+1)
  6. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
  7. idi na korak 4
  8. ispisati granicu (n) i izračunatu vrijednost brojača (br)
  9. kraj

Izvršavanje:

n?  9
			br =	0
i =	1		br =	1
i =	2		br =	2
i =	4		br =	3
i =	5		br =	4
i =	7		br =	5
i =	8		br =	6

Index