8.2.. Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Proizvod prirodnih brojeva od k do n nisu djeljivi sa a.
Elementi rješenja Proizvod p Kontrolna varijabla i Kontrolna varijabla i Logički izraz ponavljanja Logički izraz djeljivosti
Ulaz     k? n? a?
Početna vrijednost p = 1   i = k    
Ponavljanje   i = i + 1   i <= n  
Djeljivost         i MOD a <> 0
Obrada p = p * i        
Izlaz p   k n a

Grafički dijagram toka Tekstualni algoritam
 1. učitati granice intervala (k,n) 
  učitati broj a
 2. početna vrijednost proizvoda (p=1)
 3. početne vrijednosti za i (i = 1)
 4. dok je i manje ili jednako n (i<=n) pređi na slijedeće korake; inače idi na nastavak programa (korak 8)
 5. ako i nije djeljivo sa a tada formirati novi proizvod (p=p*i)
 6. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
 7. idi na korak 4
 8. ispisati granice intervala (k,n), broj a i vrijednost proizvoda (p)
 9. kraj

Izvršavanje:

k? 3
n? 13
a? 4
			P =	1
i =	4		P =	4
i =	8		P =	32
i =	12		P =	384

Index