8.2.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Prebrojati prirodne brojeve od k do n djeljivi sa 7.
Elementi rješenja Brojač br Kontrolna varijabla i Kontrolna varijabla i Logički izraz ponavljanja Logički izraz djeljivosti
Ulaz     k? n? a?
Početna vrijednost br = 0   i = k    
Ponavljanje   i = i + 1   i <= n  
Djeljivost         i MOD 7 = 0
Obrada br = br + 1        
Izlaz br   k n  

Grafički dijagram toka Tekstualni algoritam
 1. učitati granice intervala (k,n) 
 2. početna vrijednost brojača br (br =0)
 3. početna vrijednost za i (i = k)
 4. dok je i manje ili jednako n (i<=n) pređi na slijedeće korake; inače idi na nastavak programa (korak 8)
 5. ako je i djeljivo sa 7 uvećati vrijednost brojača br (br=br+1)
 6. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
 7. idi na korak 4
 8. ispisati granice (k, n) i izračunatu vrijednost brojača (br)
 9. kraj

Izvršavanje:

k? 3
n? 23
			br =	0
i =	7		br =	1
i =	14		br =	2
i =	21		br =	3

Index