8.2.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa l.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Prebrojati prirodne brojeve n prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa l.
Elementi rješenja Brojač br Kontrolna varijabla i Logički izraz ponavljanja Logički izraz djeljivosti
Ulaz     n? l?
Početna vrijednost br = 0 i = 1    
Ponavljanje   i = i + 1 i <= n  
Djeljivost       i MOD l <> 0
Obrada br = br + 1      
Izlaz br   n l

Grafički dijagram toka Tekstualni algoritam
 1. učitati do kog broja se izvodi brojanje (n)
  broj sa kojim se provjerava djeljivost (l)
 2. početna vrijednost brojača br (br =0)
 3. početna vrijednost za i (i = 1)
 4. dok je i manje ili jednako n (i<=n) pređi na slijedeće korake; inače idi na nastavak programa (korak 8)
 5. ako i nije djeljivo sa l uvećati vrijednost brojača br (br=br+1)
 6. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
 7. idi na korak 4
 8. ispisati granicu (n) i izračunatu vrijednost brojača (br)
 9. kraj

Izvršavanje:

n? 9
l? 4
			br =	0
i =	1		br =	1
i =	2		br =	2
i =	3		br =	3
i =	5		br =	4
i =	6		br =	5
i =	7		br =	6
i =	9		br =	7

Index