8.2.. Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Aritmetička sredina     prirodnih brojeva od 1 do n nisu djeljivi sa a.
Elementi rješenja Aritmetička sredina ars Suma s Brojač br Kontrolna varijabla i Kontrolna varijabla i Logički izraz ponavljanja Logički izraz djeljivosti
Ulaz           n? a?
Početna vrijednost   s = 0 br = 0   i = 1    
Ponavljanje       i = i + 1   i <= n  
Djeljivost             i MOD a <> 0
Obrada ars = s / br s = s + i br = br + 1        
Izlaz ars         n a

Grafički dijagram toka Tekstualni algoritam
 1. učitati granicu intervala (n)
  učitati broj a
 2. početna vrijednost sume s (s=0)
  početna vrijednost brojača br (br =0)
 3. početna vrijednost za i (i = 1)
 4. dok je i manje ili jednako n (i<=n) pređi na slijedeće korake; inače idi na nastavak programa (korak 8)
 5. ako i nije djeljivo sa a formirati novu sumu (s=s+i)
  uvećati vrijednost brojača br (br=br+1)
 6. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
 7. idi na korak 4
 8. izračunati vrijednost aritmetičke sredine (as=s/br)
 9. ispisati granicu (n), broj a i izračunatu vrijednost aritmetičke sredine (as)
 10. kraj

Izvršavanje:

n? 9
a? 4
			S =	0		br =	0			
i =	1		S =	1		br =	1		as =	1
i =	2		S =	3		br =	2		as =	1,5
i =	3		S =	6		br =	3		as =	2
i =	5		S =	11		br =	4		as =	2,75
i =	6		S =	17		br =	5		as =	3,4
i =	7		S =	24		br =	6		as =	4
i =	9		S =	33		br =	7		as =	4,714285714

Index