8.3.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Ispisati prvih ... prirodnih brojeva do 5
Elementi rješenja Ispisati i Kontrolna varijabla i Logički izraz ponavljanja
Početna vrijednost   i = 1  
Ponavljanje   i = i + 1 i <= 5
Izlaz i    

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. početne vrijednosti za i (i = 1)
  2. početak petlje
  3. ispisati vrijednost promjenljive
  4. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
  5. sve dok je promjenljiva i manja ili jednaka od 5 (i <= 5) idi na korak 2, inače izađi iz petlje
  6. kraj

Izvođenje:

Index