6.4.. Za poznate vrijednosti površine i stranice trougla izračunati odgovarajuću visinu.

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. ulaz - učitati: P, a
  2. obrada - izračunati:
    h = 2*P/a
  3. izlaz - ispisati: P, a, h
Zadatak i rješenje
 
Ispravan Greška Dio u kojem je gre[ka
Ulaz
Obrada
Izlaz

Index