Algoritmi - Ciklična struktura
FOR petlja - Riješeni zadaci
# 1 Zadatak: Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5.Izaberi zadatak i potvrdi klikom na dugme OK ili samo pritisni tipku ENTER
4 / 1 -# 1- Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5.
4 / 1 -# 2- Ispisati prirodne brojeve od 4 do 8.
4 / 1 -# 3- Ispisati prirodne brojeve od 8 do 16.
4 / 1 -# 4- Ispisati prirodne brojeve od 15 do 27.
4 / 1 -# 5- Ispisati prirodne brojeve od 1 do n.
4 / 1 -# 6- Ispisati prirodne brojeve od k do n.
4 / 1 -# 7- Ispisati prirodne brojeve od a do b.
4 / 1 -# 8- Ispisati prirodne brojeve od c do d.
4 / 1 -# 9- Ispisati prirodne brojeve od 9 do 5 unazad.
4 / 1 -# 10- Ispisati prirodne brojeve od 10 do 6 unazad.
4 / 1 -# 11- Ispisati dvostruku vrijednost prirodnih brojeva od 1 do 5.
4 / 1 -# 12- Ispisati dvostruku vrijednost prirodnih brojeva od 6 do 14.
4 / 1 -# 13- Ispisati dvostruku vrijednost prirodnih brojeva od 8 do 16.
4 / 1 -# 14- Ispisati trostruku vrijednosti prirodnih brojeva od 15 do 27.
4 / 1 -# 15- Ispisati trostruku vrijednosti prirodnih brojeva od k do n.
4 / 1 -# 16- Ispisati trostruku vrijednosti prirodnih brojeva od a do b.
4 / 1 -# 17- Ispisati dvostruku vrijednost prirodnih brojeva od 8 do 16 unazad.
4 / 1 -# 18- Ispisati dvostruku vrijednost prirodnih brojeva od 10 do 6 unazad.
4 / 2 -# 19- Suma prvih 5 prirodnih brojeva.
4 / 2 -# 20- Suma dvostruke vrijednosti prvih 5 prirodnih brojeva.
4 / 2 -# 21- Suma prvih n prirodnih brojeva.
4 / 2 -# 22- Suma dvostruke vrijednosti od 1 do 2*n.
4 / 2 -# 23- Suma prirodnih brojeva od k do n.
4 / 2 -# 24- Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do 5.
4 / 2 -# 25- Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5.
4 / 2 -# 26- Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do 20.
4 / 2 -# 27- Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do 20.
4 / 2 -# 28- Suma parnih prirodnih brojeva od 10 do 20.
4 / 2 -# 29- Suma neparnih prirodnih brojeva od 10 do 20.
4 / 2 -# 30- Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do n.
4 / 2 -# 31- Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do n.
4 / 2 -# 32- Suma parnih prirodnih brojeva od k do n.
4 / 2 -# 33- Suma neparnih prirodnih brojeva od k do n.
4 / 3 -# 34- Proizvod prvih 5 prirodnih brojeva.
4 / 3 -# 35- Proizvod prirodnih brojeva od 3 do 8.
4 / 3 -# 36- Proizvod trostruke vrijednosti prirodnih od 3 do 8 brojeva.
4 / 3 -# 37- Proizvod prirodnih od 1 do n.
4 / 3 -# 38- Proizvod dvostrukih vrijednosti prirodnih od 1 do 2*n.
4 / 3 -# 39- Proizvod trostukih vrijednosti prirodnih od 1 do 3*n.
4 / 3 -# 40- Proizvod parnih 1 do 5.
4 / 3 -# 41- Proizvod neparnih 1 do 5.
4 / 3 -# 42- Proizvod parnih 10 do 20.
4 / 3 -# 43- Proizvod parnih 1 do n.
4 / 3 -# 44- Proizvod neparnih 1 do n.
4 / 3 -# 45- Proizvod parnih k do n.
4 / 3 -# 46- Proizvod neparnih od k do n.
4 / 3 -# 47- Proizvod djeljivih sa 3 u intervalu od 1 do k.
4 / 3 -# 48- Proizvod djeljivih sa 7 u intervalu od 1 do z.
4 / 4 -# 49- Prebrojati prirodne od 1 do 5.
4 / 4 -# 50- Prebrojati prirodne od 1 do n.
4 / 4 -# 51- Prebrojati parne u intervalu od 20 do n.
4 / 4 -# 52- Prebrojati prirodne od k do n.
4 / 4 -# 53- Prebrojati parnih 1 do 5.
4 / 4 -# 54- Prebrojati neparnih 1 do 5.
4 / 4 -# 55- Prebrojati brojeve djeljive sa 3 u intervalu od 1 do 9.
4 / 4 -# 56- Prebrojati parne od 1 do n.
4 / 4 -# 57- Prebrojati neparne od 1 do n.
4 / 4 -# 58- Prebrojati parne od k do n.
4 / 4 -# 59- Prebrojati djeljive sa 3 u intervalu od 1 do k.
4 / 4 -# 60- Prebrojati neparne od k do n.
4 / 4 -# 61- Prebrojati brojeve djeljive sa 5 u intervalu od 1 do n.
4 / 5 -# 62- Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do 5.
4 / 5 -# 63- Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n.
4 / 5 -# 64- Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n.
4 / 5 -# 65- Izračunati aritmetičku sredinu parnih od 1 do 5.
4 / 5 -# 66- Izračunati aritmetičku sredinu neparnih od 1 do 5.
4 / 5 -# 67- Izračunati aritmetičku sredinu parnih od 1 do n.
4 / 5 -# 68- Izračunati aritmetičku sredinu neparnih od 1 do n.
4 / 5 -# 69- Izračunati aritmetičku sredinu parnih od k do n.
4 / 5 -# 70- Izračunati aritmetičku sredinu neparnih od k do n.
4 / 5 -# 71- Izračunati aritmetičku sredinu brojeva djeljivih sa 7 u intervalu od 1 do n.
4 / 5 -# 72- Izračunati aritmetičku sredinu brojeva koji nisu djeljivi sa 3 u intervalu od 1 do n.
4 / 5 -# 73- Izračunati aritmetičku sredinu brojeva djeljivih sa 3 u intervalu od k do n.
4 / 5 -# 74- Izračunati aritmetičku sredinu brojeva koji nisu djeljivi sa 3 u intervalu od k do n.

Home