Algoritmi - Ciklična struktura
REPEAT petlja - Riješeni zadaci
# 1 Zadatak: Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5.Izaberi zadatak i potvrdi klikom na dugme OK ili samo pritisni tipku ENTER
4 / 31 -# 1- Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5.
4 / 31 -# 2- Ispisati prirodne brojeve od 4 do 8.
4 / 31 -# 3- Ispisati prirodne brojeve od 8 do 16.
4 / 31 -# 4- Ispisati prirodne brojeve od 1 do n.
4 / 31 -# 5- Ispisati prirodne brojeve od k do n.
4 / 31 -# 6- Ispisati prirodne brojeve od 3 do 8 unazad.
4 / 31 -# 7- Ispisati dvostruku vrijednost prirodnih brojeva od 1 do 5.
4 / 31 -# 8- Ispisati trostruku vrijednosti prirodnih brojeva od 1 do 5.
4 / 32 -# 9- Suma prvih n prirodnih brojeva.
4 / 32 -# 10- Ispisati prirodne brojeve od10 do 6 unazad.
4 / 32 -# 11- Suma prirodnih brojeva od 3 do 8.
4 / 32 -# 12- Suma prirodnih brojeva od k do n.
4 / 32 -# 13- Suma prvih 5 prirodnih brojeva.
4 / 32 -# 14- Suma dvostruke vrijednosti prvih 5 prirodnih brojeva.
4 / 32 -# 15- Suma trostrukih vrijednosti prvih 5 prirodnih brojeva.
4 / 32 -# 16- Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do n.
4 / 32 -# 17- Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do n.
4 / 32 -# 18- Suma parnih prirodnih brojeva od k do n.
4 / 32 -# 19- Suma neparnih prirodnih brojeva od k do n.
4 / 32 -# 20- Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do 20.
4 / 32 -# 21- Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do 20.
4 / 32 -# 22- Suma neparnih prirodnih brojeva od 10 do 20
4 / 32 -# 23- Suma parnih prirodnih brojeva od 10 do 20.
4 / 32 -# 24- Suma prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 3
4 / 32 -# 25- Suma prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3
4 / 32 -# 26- Suma prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa 3.
4 / 32 -# 27- Suma prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 7.
4 / 32 -# 28- Suma brojeva od a do b.
4 / 33 -# 29- Proizvod prvih 5 prirodnih brojeva.
4 / 33 -# 30- Proizvod prirodnih brojeva od 3 do 8.
4 / 33 -# 31- Proizvod prirodnih od 1 do n.
4 / 33 -# 32- Proizvod prirodnih od k do n.
4 / 33 -# 33- Proizvod parnih 1 do n.
4 / 33 -# 34- Proizvod neparnih 1 do n.
4 / 33 -# 35- Proizvod prirodnih brojeva od a do b.
4 / 33 -# 36- Proizvod parnih brojeva od 1 do 5.
4 / 33 -# 37- Proizvod neparnih brojeva od 1 do 5.
4 / 33 -# 38- Proizvod dvostrukih vrijednosti prirodnih od 1 do n.
4 / 33 -# 39- Proizvod trostukih vrijednosti prirodnih od 1 do n.
4 / 33 -# 40- Proizvod trostukih vrijednosti prirodnih od k do n.
4 / 33 -# 41- Proizvod trostrukih vrijednosti prirodnih od 1 do 5 brojeva.
4 / 33 -# 42- Proizvod dvostrukih vrijednosti prirodnih od 1 do 5 brojeva.
4 / 33 -# 43- Proizvod dvostrukih vrijednosti prirodnih od 3 do 8 brojeva.
4 / 33 -# 44- Proizvod petorostrukih vrijednosti prirodnih brojeva od 10 do 20.
4 / 33 -# 45- Proizvod dvostrukih vrijednosti od k do n .
4 / 34 -# 46- Prebrojati prirodne od 1 do n.
4 / 34 -# 47- Prebrojati brojeve djeljive sa 7 u intervalu od 1 do 5.
4 / 34 -# 48- Prebrojati parne od 1 do n.
4 / 34 -# 49- Prebrojati neparne od 1 do n.
4 / 34 -# 50- Prebrojati djeljive sa 3 u intervalu od 1 do n.
4 / 34 -# 51- Prebrojati koji nisu djeljivi sa 3 u intervalu od 1 do n.
4 / 34 -# 52- Prebrojati prirodne brojeve do n.
4 / 34 -# 53- Prebrojati prirodne brojeve od k do n.
4 / 34 -# 54- Prebrojati parne brojeve od 1 do 5.
4 / 34 -# 55- Prebrojati neparne brojeve od 1 do 5.
4 / 34 -# 56- Prebrojati prirodne brojeve od 1 do 5.
4 / 34 -# 57- Prebrojati neparne brojeve u intervalu od 20 do n.
4 / 34 -# 58- Prebrojati brojeve djeljive sa 3 u intervalu od 1 do 9.
4 / 35 -# 59- Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do 5.
4 / 35 -# 60- Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 3 do 8.
4 / 35 -# 61- Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n.
4 / 35 -# 62- Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n.
4 / 35 -# 63- Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od a do b.
4 / 35 -# 64- Izračunati aritmetičku sredinu parnih brojeva od 1 do 5.
4 / 35 -# 65- Izračunati aritmetičku sredinu parnih brojeva od 1 do n.
4 / 35 -# 66- Izračunati aritmetičku sredinu parnih brojeva od k do n.
4 / 35 -# 67- Izračunati aritmetičku sredinu neparnih brojeva od 1 do n.
4 / 35 -# 68- Izračunati aritmetičku sredinu neparnih brojeva od 1 do 5.
4 / 35 -# 69- Izračunati aritmetičku sredinu brojeva djeljivih sa 3 u intervalu od 1 do n.
4 / 35 -# 70- Izračunati aritmetičku sredinu brojeva koji nisu djeljivi sa 3 u intervalu od 1 do n
4 / 35 -# 71- Izračunati aritmetičku sredinu brojeva koji su djeljivi sa 3 u intervalu od k do n.
4 / 35 -# 72- Izračunati aritmetičku sredinu brojeva djeljivih sa 7 u intervalu od k do n.
4 / 35 -# 73- Izračunati aritmetičku sredinu brojeva koji nisu djeljivi sa 7 u intervalu od k do n.

Home