Algoritmi - Ciklična struktura
WHILE petlja - Riješeni zadaci
# 1 Zadatak: Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5.Izaberi zadatak i potvrdi klikom na dugme OK ili samo pritisni tipku ENTER
4 / 11 -# 1- Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5.
4 / 11 -# 2- Ispisati prirodne brojeve od 4 do 8.
4 / 11 -# 3- Ispisati prirodne brojeve od 8 do 16.
4 / 11 -# 4- Ispisati trostruke vrijednosti prirodnih brojeve od k do n.
4 / 11 -# 5- Ispisati prirodne brojeve od 3 do 8 unazad.
4 / 11 -# 6- Ispisati prirodne brojeve od10 do 6 unazad.
4 / 12 -# 7- Suma prvih 5 prirodnih brojeva.
4 / 12 -# 8- Suma dvostruke vrijednosti prvih 5 prirodnih brojeva.
4 / 12 -# 9- Suma trostrukih vrijednosti prvih 5 prirodnih brojeva.
4 / 12 -# 10- Suma prirodnih brojeva od 3 do 8.
4 / 12 -# 11- Suma dvostrukih vrijednosti prirodnih brojeva od 3 do 8.
4 / 12 -# 12- Suma petorostrukih vrijednosti prirodnih brojeva od 10 do 20.
4 / 12 -# 13- Suma prvih n prirodnih brojeva.
4 / 12 -# 14- Suma dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.
4 / 12 -# 15- Suma trostrukih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.
4 / 12 -# 16- Suma trostrukih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n.
4 / 12 -# 17- Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do 5.
4 / 12 -# 18- Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5.
4 / 12 -# 19- Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do 20.
4 / 12 -# 20- Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do 20.
4 / 12 -# 21- Suma parnih prirodnih brojeva od 10 do 20.
4 / 12 -# 22- Suma neparnih prirodnih brojeva od 10 do 20.
4 / 12 -# 23- Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do n.
4 / 12 -# 24- Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do n.
4 / 12 -# 25- Suma parnih prirodnih brojeva od k do n.
4 / 12 -# 26- Suma neparnih prirodnih brojeva od k do n.
4 / 12 -# 27- Suma prirodnih brojeva od a do b.
4 / 12 -# 28- Suma prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 3.
4 / 12 -# 29- Suma prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3.
4 / 12 -# 30- Suma prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa 3.
4 / 12 -# 31- Suma prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 7.
4 / 13 -# 32- Proizvod prvih 5 prirodnih brojeva.
4 / 13 -# 33- Proizvod prirodnih brojeva od 3 do 8.
4 / 13 -# 34- Proizvod dvostrukih vrijednosti prirodnih od 1 do 5 brojeva.
4 / 13 -# 35- Proizvod trostrukih vrijednosti prirodnih od 1 do 5 brojeva.
4 / 13 -# 36- Proizvod dvostrukih vrijednosti prirodnih od 3 do 8 brojeva.
4 / 13 -# 37- Proizvod petorostrukih vrijednosti prirodnih od 10 do 20 brojeva.
4 / 13 -# 38- Proizvod prirodnih od 1 do n.
4 / 13 -# 39- Proizvod prirodnih od k do n.
4 / 13 -# 40- Proizvod prirodnih od a do b.
4 / 13 -# 41- Proizvod dvostrukih vrijednosti prirodnih od 1 do n.
4 / 13 -# 42- Proizvod trostukih vrijednosti prirodnih od 1 do n.
4 / 13 -# 43- Proizvod trostukih vrijednosti prirodnih od k do n.
4 / 13 -# 44- Proizvod parnih 1 do 5.
4 / 13 -# 45- Proizvod neparnih 1 do 5.
4 / 13 -# 46- Proizvod parnih 1 do n.
4 / 13 -# 47- Proizvod neparnih 1 do n.
4 / 13 -# 48- Proizvod parnih k do n.
4 / 13 -# 49- Proizvod neparnih od k do n.
4 / 14 -# 50- Prebrojati prirodne od 1 do 5.
4 / 14 -# 51- Prebrojati prirodne od 1 do n.
4 / 14 -# 52- Prebrojati prirodne od k do n.
4 / 14 -# 53- Prebrojati parne 1 do 5.
4 / 14 -# 54- Prebrojati neparne 1 do 5.
4 / 14 -# 55- Prebrojati parne od 1 do n.
4 / 14 -# 56- Prebrojati neparne od 1 do n.
4 / 14 -# 57- Prebrojati parne od k do n.
4 / 14 -# 58- Prebrojati neparne od k do n.
4 / 14 -# 59- Prebrojati brojeve djeljive sa 7 u intervalu od k do n.
4 / 15 -# 60- Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do 5.
4 / 15 -# 61- Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 3 do 8.
4 / 15 -# 62- Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n.
4 / 15 -# 63- Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n.
4 / 15 -# 64- Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od a do b.
4 / 15 -# 65- Izračunati aritmetičku sredinu parnih od 1 do 5.
4 / 15 -# 66- Izračunati aritmetičku sredinu neparnih od 1 do 5.
4 / 15 -# 67- Izračunati aritmetičku sredinu parnih od 1 do n.
4 / 15 -# 68- Izračunati aritmetičku sredinu neparnih od 1 do n.
4 / 15 -# 69- Izračunati aritmetičku sredinu parnih od k do n.
4 / 15 -# 70- Izračunati aritmetičku sredinu brojeva djeljivih sa 3 u intervalu od 1 do n.
4 / 15 -# 71- Izračunati aritmetičku sredinu brojeva koji nisu djeljivi sa 3 u intervalu od 1 do n.
4 / 15 -# 72- Izračunati aritmetičku sredinu brojeva djeljivih sa 3 u intervalu od k do n.
4 / 15 -# 73- Izračunati aritmetičku sredinu brojeva koji nisu djeljivi sa 7 od u intervalu k do n.
4 / 15 -# 74- Izračunati aritmetičku sredinu brojeva djeljivih sa 7 u intervalu od k do n.

Home