abc algoritmi - Linijska struktura
Riješeni zadaci
# 1 Zadatak: Ispisi Zdravo.Izaberi zadatak i potvrdi klikom na dugme OK ili samo pritisni tipku ENTER
2 / 1 -# 1- Ispisi Zdravo.
2 / 1 -# 2- Ispisi Tesla.
2 / 1 -# 3- Ispisi broj 7.
2 / 1 -# 4- Ispisi broj 123.
2 / 3 -# 5- Razlika brojeva x i z.
2 / 3 -# 6- Suma dva broja x i z.
2 / 3 -# 7- Proizvod brojeva x i z.
2 / 3 -# 8- Količnik brojeva x i z.
2 / 3 -# 9- Poluproizvod brojeva x i z.
2 / 3 -# 10- Suma x i polovine z.
2 / 3 -# 11- Aritmetička sredina x i z.
2 / 3 -# 12- Proizvod y brojeva a, b.
2 / 3 -# 13- Proizvod y brojeva a, b i c.
2 / 3 -# 14- Površina P pravougaonika sa stranicama a i b.
2 / 3 -# 15- Obim kvadra
2 / 3 -# 16- Obim kvadrata
2 / 3 -# 17- Obim pravougaonika
2 / 3 -# 18- Obim kruga
2 / 3 -# 19- Povrsina kruga poluprečnika r
2 / 3 -# 20- Dijagonala pravougaonika
3 / 4 -# 21- Obim trougla
2 / 3 -# 22- Izraz: b2-4ac
2 / 3 -# 23- Izraz: (x-y)/3
2 / 3 -# 24- Izraz: (x2-y2)2
2 / 3 -# 25- Izraz: c+e2-d
2 / 3 -# 26- Izraz: 6+(a+b)/2
2 / 3 -# 27- Izraz: sqr(8) - xy/3
2 / 3 -# 28- Izraz: abc/3 - de/2
2 / 3 -# 29- Izraz: (x+y)/3-(y-8))/2
2 / 3 -# 30- Izraz: (a-b)/4 - (b+a)/3
2 / 3 -# 31- Izraz: a+b
2 / 3 -# 32- Izračunati: c=x*y, d=x-y, e=c-x+y
2 / 3 -# 33- Izraz: 3/2-3
2 / 3 -# 34- Izraz: 9+2*(7-4)
2 / 3 -# 35- Izraz: (2+3)*4 MOD 6
2 / 3 -# 36- Izraz: x2
2 / 3 -# 37- Izraz: 3.14 r2
2 / 3 -# 38- Izraz: sqr(a*b)
2 / 3 -# 39- Izraz: (a-b)/4 - (b+a)/3
2 / 3 -# 40- Izraz: 6 + (a+b)/2
2 / 3 -# 41- Izraz: (x+y)/3

Home