Algoritmi abc - FOR petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tacan
Ispisati dvostruku vrijednost prirodnih brojeva od 8 do 16.
Sabrati dvostruku vrijednost prirodnih brojeva od 8 do 16.
Pomnožiti dvostruku vrijednost prirodnih brojeva od 8 do 16.
Prebrojati prirodne brojeve od 8 do 16.