abc Algoritmi - Logički izrazi - Quiz sa uzorkom - 2. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Algoritmi Značenje ovog izraza a MOD 2 = 0 je:
Odgovor 1
ostatak je 2
Odgovor 2
a nije djeljiv sa 2
Odgovor 3
a je djeljiv sa 2
Odgovor 4
ostatak je veći od 2