abc Algoritmi - Logički izrazi - Quiz sa uzorkom - 2. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Algoritmi Značenje ovog izraza x MOD 3 = 1 je:
Odgovor 1
ostatak djeljenja sa 3 je 1
Odgovor 2
ostatak nije 3
Odgovor 3
ostatak je 3
Odgovor 4
ostatak je različit od 3