abc Algoritmi - Logički izrazi - Quiz - 2. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Algoritmi Značenje ovog izraza a MOD 7 = 0 je:
Odgovor 1
ostatak je 7
Odgovor 2
a nije djeljiv sa 7
Odgovor 3
a je djeljiv sa 7
Odgovor 4
ostatak je veći od 7