Algoritmi abc - Razgranata struktura

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Učitati x. Ako je z veće od 2 tada je y=5, inače je y=1.
Učitati x. Ako je x manje ili jednako 2 tada je y=5, inače je y=1.
Učitati x. Ako je x manje ili jednako 2 tada je x=5, inače je y=1.
Učitati x. Ako je y veće od 2 tada je y=5, inače je y=1.