Algoritmi abc - Razgranata struktura

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Učitatii x i y x veće od y onda je d=x*y, inače je e=x-y
Učitatii x i y x veće od y onda je d=x*y, inače je d=x+y
Učitatii x i y x veće od y onda je e=x*y, inače je d=x-y
Učitatii x i y x veće od y onda je d=x*y, inače je d=x-y