abc Algoritmi - Razgranata struktura - Oba - Quiz sa uzorkom - 2. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Algoritmi Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadrat njegovog prethodnika.
Algoritam 1

Algoritam 2

Algoritam 3

Algoritam 4