Algoritmi abc - REPEAT petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Ispisati dvostruke vrijednosti prvih 5 prirodnih brojeva.
Proizvod dvostruke vrijednosti prvih 5 prirodnih brojeva.
Suma dvostruke vrijednosti prvih 5 prirodnih brojeva.
Prebrojati prirodne brojeve od 1 do 5.