Algoritmi abc - WHILE petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Suma dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.
Ispisati dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.
Prebrojati prirodne brojeve od 1 do n.
Proizvod dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.