Algoritmi abc - WHILE petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Ispisati neparne od k do n.
Prebrojati neparne od k do n.
Sabrati neparne od k do n.
Pomnožiti neparne od k do n.