Algoritmi abc - WHILE petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Prebrojati prirodne brojeve od 10 do 20.
Suma petorostrukih vrijednosti prirodnih brojeva od 10 do 20.
Ispisati petorostrukih vrijednosti prirodnih brojeva od 10 do 20.
Proizvod petorostrukih vrijednosti prirodnih brojeva od 10 do 20.